Witamy serdecznie na wirtualnym dniu otwartym naszej szkoły! 

W roku szkolnym 2021/22 planujemy otwarcie dwóch klas pierwszych: oddziału ogólnego i sportowego.

Kryteria przyjęcia do szkoły:

Oddział ogólny – rejon SP 31 http://sp31krakow.pl/index.php/zapisy/rejon-sp-31

Oddział sportowy:
- dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza sportowego (zaświadczenie dostarczamy w dniu testu sprawnościowego)
- pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego http://sp31krakow.pl/index.php/zapisy/kryteria-przyjecia-do-klasy-sportowej
- pozytywny wynik próby sprawności fizycznej http://sp31krakow.pl/index.php/zapisy/kryteria-przyjecia-do-klasy-sportowej

Dla kandydatów do klasy sportowej zorganizowany będzie test sprawnościowy. Zostanie on przeprowadzony we wtorek 9 marca 2021 roku w godz. 16.30-18.30 w sali gimnastycznej. Zapisy na test pod szkolnym numerem telefonu 12 427 38 00.

Przypominamy, że rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej na stronie https://portaledukacyjny.krakow.pl/196882,artykul,rekrutacja.html, zakładka „Rekrutacja do szkół podstawowych”. Formularze powinny być dostępne od 1 marca. 

W przypadku niemożności wypełnienia formularza w formie elektronicznej można będzie w sekretariacie szkoły pobrać formularz w postaci papierowej. 

Wydrukowany i wypełniony wniosek, podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych, należy do dnia 31 marca 2021 r. złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, środa: 7.00 – 17.00).

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które pozwolą lepiej poznać Szkołę Podstawową nr 31 w Krakowie.

Klasy pierwsze - prezentacja oferty

Klasa 1a o profilu sportowym - narciarstwo alpejskie (25 uczniów); wychowawczyni mgr U. Sroka-Jabłońska, opiekun sportowy mgr T. Łysak.

Klasa 1b o profilu ogólnym (środowisko naturalne źródłem wiedzy i przeżyć); wychowawczyni mgr E. Stoch (24 uczniów).

W klasach pierwszych będziemy pracować z pakietem podręczników "Nowej Ery" pt. "Elementarz odkrywców". W trakcie trzyletniej przygody z nauką w edukacji wczesnoszkolnej będziemy realizować i utrwalać kompetencje poznawcze, społeczne i wychowawcze poprzez różnego rodzaju aktywności:

Będziemy także realizować różne programy, w tym m.in.:

- "Pięć porcji warzyw, owoców lub soków"
- Szklanka mleka.

Planujemy udział w akcji "Zdobywamy Dziecięcą Odznakę Przyjaciela Krakowa" organizowanej przez Urząd Miasta Krakowa wraz z Kołem Grodzkim PTTK, a także nawiązainie współpracy m.in. z Akademią Młodego Krakowianina i Fundacją Uniwersytet Dzieci.

Tworząc obraz szkoły będziemy pracować nad tym, aby nasi uczniowie byli należycie przygotowani do podjęcia nauki w drugim etapie kształcenia.

Pierwszy etap edukacji to piękna przygoda z nauką.

Profil sportowy - narciarstwo alpejskie - prezentacja oferty

Szkolenie narciarskie prowadzone jest w małych grupach i dostosowane do umiejętności i rozwoju dzieci. W sezonie zimowym odbywają się wyjazdy jednodniowe 1 x w tygodniu. Uczniowie co roku biorą też udział w jednym lub dwóch 5-dniowych obozach sportowych

W jesieni i na wiosnę uczniowie są przygotowywani sprawnościowo – ogólnorozwojowo do sezonu zimowego w ramach wf-u oraz dodatkowych godzin zajęć sportowych.

Nasi uczniowie z klas narciarskich corocznie zdobywają najwyższe lokaty w klasyfikacjach drużynowych i indywidualnych dziewcząt i chłopców w Mistrzostwach Krakowa MOS oraz Małopolskich Igrzyskach Dzieci i Młodzieży. 

Interesujesz się sportem? Ten profil jest dla Ciebie! Zapraszamy!

Poznaj ofertę naszej świetlicy, miejsca, w którym dzieci w czasie wolnym od lekcji, pod opieką wychowawców, aktywnie i twórczo spędzają czas.

W naszej świetlicy dzieci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności, zainteresowań, a nawet talentów, poprzez uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych.

W świetlicy podopieczni biorą udział w:
- zajęciach plastycznych i twórczych, w których wykorzystywane są ciekawe techniki i materiały
- zajęciach czytelniczych, pozwalających na wyciszenie się i całkowite wsłuchanie w przygody bohaterów
- zajęciach ruchowych, realizowanych w Sali gimnastycznej a przy dobrej pogodzie na boisku szkolnym lub placu zabaw
- konkursach tematycznych, w których mali twórcy są nagradzani, a ich prace prezentowane całej społeczności szkolnej,
- zajęciach tematycznych, realizowanych z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych oraz pomocy dydaktycznych
- zabawach w grupach rówieśniczych.

Nasza świetlica współpracuje ze Staromiejskim Centrum Kultury i  Młodzieży. W ramach tych zajęć dzieci uczestniczą w warsztatach animacji poklatkowej oraz plastycznych.

Zapraszamy do śledzenia na facebook'u strony naszej świetlicy:

https://www.facebook.com/Świetlica-tworzy-833539720345735/?epa=SEARCH_BOX

Dodatkowo w naszej szkole uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez osoby z zewnątrz. Do takich zajęć należą: nauka gry na gitarze, szachy, robotyka, karate, uczniowski klub sportowy, dodatkowy angielski oraz lekcje hiszpańskiego dla dzieci w pobliskiej szkole językowej – El Bombo.  

Rodzicu, czy Twoje dziecko jest gotowe do szkoły?