Dyrektor:

mgr Anna Bojda

dyżur dla rodziców:

poniedziałek 9.00 - 10.00

środa 15:00 - 16:00Zastępca dyrektora:

mgr Agnieszka Balicka

dyżur dla rodziców:

środa 15:00 - 16:00

piątek 9.00 - 10.00