Dyrektor:

mgr Agata Wosińska

dyżur dla rodziców: czwartek 15:00 - 16:00

 


Zastępca dyrektora:

mgr Małgorzata Wątkowska

dyżur dla rodziców: środa 15:00 - 16:00

 

Zastępca dyrektora:

mgr Anna Bojda

dyżur dla rodziców: wtorek 15:00 - 16:00