Kierując się wynikiem wyborów przydzielono na rok szkolny 2019/2020 następujące funkcje wybranym kandydatom:

1. Przewodniczący Szkolnej Rady Uczniowskiej - Zofia z klasy 5b

2. Zastępca Przewodniczącego Szkolnej Rady Uczniowskiej - Oliwia z klasy 5d

3. Sekretarz Szkolnej Rady Uczniowskiej - Michalina z klasy 7b

Opiekun Szkolnej Rady Uczniowskiej: mgr Tomasz Łysak

Poczet  sztandarowy: mgr Szymon Stygar