WYBORY DO SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ NA R. SZK. 2017/2018

Dnia 10 V 2017 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Szkolnej rady Uczniowskiej. Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych głosowali na czwartej lekcji w sali nr 4.

Komisja wyborcza w składzie: Tymoteusz Gmytryk (przewodniczący), Anna Turopolska (zastępca przewodniczącego), Zuzanna Kaczmarczyk (sekretarz) pod opieką opiekuna Szkolnej Rady Uczniowskiej  p. Agnieszki Kucharskiej przeliczyli głosy.

Przewodniczącą Szkolnej Rady Uczniowskiej z liczbą 34  głosów została Oliwia Dębosz z klasy 6a, która pełniła już tę zaszczytną funkcję w roku szkolnym 2015/2016, zastępcą przewodniczącej została z 31 głosami Aleksandra Zwonek z klasy 6c, sekretarzem z liczbą 31 głosów został Bartłomiej Chmiel z klasy 6a.

Zwycięzcom głosowania oraz wszystkim kandydatom serdecznie gratulujemy.

Agnieszka Kucharska

Opiekun Szkolnej Rady Uczniowskiej