Kierując się wynikiem wyborów przydzielono na rok szkolny 2018/2019 następujące funkcje wybranym kandydatom:

1. Przewodniczący Szkolnej Rady Uczniowskiej - Bartłomiej Chmiel

2. Zastępca Przewodniczącego Szkolnej Rady Uczniowskiej - Kacper Kawula

3. Sekretarz Szkolnej Rady Uczniowskiej - Aleksandra Zwonek

Opiekun Szkolnej Rady Uczniowskiej: Agnieszka Kucharska