W związku z rozpoczęciem naboru do przyszłorocznych (2019/2020) klas pierwszych informujemy, że do oddziału sportowego publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają poniższe kryteria:

 

1. Posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału (zgoda do pobrania poniżej lub w zakładce Dla rodziców/Dokumenty)

3. Uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej