ŚWIETLICA SZKOLNA

Informacje ogólne:

Świetlica czynna jest od poniedziałku  do piątku w godz. 7.00 - 17.00.

Tel. 570 045 414

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7:00-17:00. Przypominamy, że wypełniając „Kartę zapisu dziecka do świetlicy”, zobowiązali się Państwo odbierać dziecko do godz. 17:00. Prosimy o dopełnianie tego obowiązku!

• Opłata za świetlicę jest dobrowolna. Zgodnie z decyzja Radą Rodziców opłata wynosi 20 zł za wrzesień i od 15 do 20 zł za każdy następny miesiąc. Dzięki tym opłatom możliwy jest zakup gier, zabawek, klocków, materiałów plastycznych, dydaktycznych i innych, a także wody do picia dla dzieci korzystających ze świetlicy.

• W przypadku jednorazowego odbioru dziecka przez osobę nieupoważnioną na stałe (nie wpisaną na Karcie) należy zgłosić ten fakt wychowawcy świetlicy i przedstawić PISEMNĄ informację. Przypominamy, że wychowawca NIE MOŻE wypuścić dziecka „na telefon”.

• Jeżeli dziecko może samodzielnie opuścić świetlicę szkolną, również musi być przedstawiona pisemna informacja.

• Jeżeli dziecko ma być odbierane przez starsze rodzeństwo, które nie ukończyło jeszcze 13. roku życia, rodzic zobowiązany jest do wypełnienia druku „Oświadczenia woli”.

• Wzory „Karty zapisu dziecka do świetlicy” oraz wzory oświadczeń dostępne niżej.

(...) Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością magiczną zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia.(...)

Cytat z książki „Wychowanie przez czytanie"

W świetlicy od kilku lat prowadzimy dla naszych uczniów zajęcia czytelnicze. Codziennie przed lekcjami i po lekcjach czytamy im książki. Uczniowie w ciągu roku poznają około 40 pozycji książkowych.