ŚWIETLICA SZKOLNA

Informacje ogólne:

Świetlica czynna jest od poniedziałku  do piątku w godz. 7.00 - 17.00.

Tel. 570 045 414

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7:00-17:00. Przypominamy, że wypełniając „Kartę zapisu dziecka do świetlicy”, zobowiązali się Państwo odbierać dziecko do godz. 17:00. Prosimy o dopełnianie tego obowiązku!

• Opłata za świetlicę jest dobrowolna. Zgodnie z decyzja Radą Rodziców opłata wynosi 20 zł za wrzesień i od 15 do 20 zł za każdy następny miesiąc. Dzięki tym opłatom możliwy jest zakup gier, zabawek, klocków, materiałów plastycznych, dydaktycznych i innych, a także wody do picia dla dzieci korzystających ze świetlicy.

• W przypadku jednorazowego odbioru dziecka przez osobę nieupoważnioną na stałe (nie wpisaną na Karcie) należy zgłosić ten fakt wychowawcy świetlicy i przedstawić PISEMNĄ informację. Przypominamy, że wychowawca NIE MOŻE wypuścić dziecka „na telefon”.

• Jeżeli dziecko może samodzielnie opuścić świetlicę szkolną, również musi być przedstawiona pisemna informacja.

• Jeżeli dziecko ma być odbierane przez starsze rodzeństwo, które nie ukończyło jeszcze 13. roku życia, rodzic zobowiązany jest do wypełnienia druku „Oświadczenia woli”.

• Wzory „Karty zapisu dziecka do świetlicy” oraz wzory oświadczeń dostępne niżej.

Uwaga!

Świetlica szkolna w r. szk. 2015/2016 obchodziła  jubileusz 60-lecia istnienia. W związku z tym w ciągu roku szkolnego były organizowane m.in. konkursy: plastyczne, fotograficzne i literackie.

Przez ten rok przypominano dzieciom świetlicowym o tradycji, jej znaczeniu w funkcjonowaniu szkolnej społeczności, korzyściach płynących z prowadzonych zajęć i konkursów, o trwałości więzi, jakie rodzą się w czasie wspólnych zabaw i wspólnym przebywaniu z sobą.

Przez 60 lat, mimo zmieniającego się personelu, trendów wychowawczych i programów, świetlica wypracowała określony system pracy, który modyfikowany w miarę upływu czasu i realiów funkcjonował i funkcjonuje tak, że dzieci się tu nie nudzą, poszerzają swoją wiedzę ogólną, a w szczególności nabywają szereg nowych technik plastycznych. i poznawczych.