Drodzy Rodzice!

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za Państwa postawę, zrozumienie

i wyrozumiałość, a także za wszystkie indywidualnie kierowane do nas ciepłe słowa

i gesty oraz wielkie wsparcie, jakie do tej pory otrzymaliśmy, mimo tak trudnej

sytuacji. Chcemy, żebyście Państwo wiedzieli, jak bardzo to doceniamy.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

                                                                       Nauczyciele SP 31

Szanowni Państwo,
działając na podstawie §5 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1603) i wykazu dni wolnych od zajęć dydaktycznych pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Rodziców informuję, że w dniach 15-17 kwietnia 2019r. w Szkole Podstawowej nr 31 w Krakowie odbędzie się egzamin ósmoklasisty.
W tych dniach strajk nauczycieli nadal będzie kontynuowany.
W związku z tym w okresie od 15 do 17 kwietnia nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne – także dla uczniów klas pierwszych uczących się w budynku SP19. Świetlica szkolna przy SP nr 31 prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach od 7.30 do 15.30 dla 25 uczniów. Kuchnia nie wydaje obiadów. 
W obecnej sytuacji priorytetem jest zorganizowanie i spokojne przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty. 
Po raz kolejny serdecznie proszę o zrozumienie.
Z poważaniem,
Agata Wosińska
Dyrektor Szkoły nr 31 w Krakowie

Szanowni Rodzice,
informuję, iż za zgodą Organu Prowadzącego zawieszam zajęcia w dniu 12 kwietnia 2019r.
W tym dniu z uwagi na trwający strajk organizowany przez ZNP, nie będę w stanie zapewnić bezpieczeństwa wszystkim uczniom. Zdaję sobie sprawę z tego, iż ogromnym problemem jest znalezienie opieki dla dzieci. Świetlica szkolna dnia 12 kwietnia 2019r. może przyjąć 25 uczniów w wyjątkowych sytuacjach w godzinach 7.30 – 15.30. Pierwszaki, które uczą się w budynku SP nr 19 także zapraszamy do świetlicy w SP nr 31. Można skorzystać z obiadu. 
Liczymy na zrozumienie i wsparcie ze strony Państwa w tym trudnym dla nas okresie. 
Dalsze informacje przekażę jutro za pośrednictwem dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły.
Z wyrazami szacunku,
Agata Wosińska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31

Szanowni Rodzice,
informuję, iż za zgodą Organu Prowadzącego zawieszam zajęcia w dniu 11 kwietnia 2019r.
W tym dniu z uwagi na trwający strajk organizowany przez ZNP, nie będę w stanie zapewnić bezpieczeństwa wszystkim uczniom. Zdaję sobie sprawę z tego, iż ogromnym problemem jest znalezienie opieki dla dzieci. Świetlica szkolna dnia 11 kwietnia 2019r. może przyjąć 25 uczniów w wyjątkowych sytuacjach w godzinach 7.30 – 15.30. Pierwszaki, które uczą się w budynku SP nr 19 także zapraszamy do świetlicy w SP nr 31. Można skorzystać z obiadu. 
Liczymy na zrozumienie i wsparcie ze strony Państwa w tym trudnym dla nas okresie. 
Dalsze informacje przekażę jutro za pośrednictwem dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły.
Z wyrazami szacunku,
Agata Wosińska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31

Szanowni Rodzice,
informuję, iż za zgodą Organu Prowadzącego zawieszam zajęcia w dniu 10 kwietnia 2019r.
W tym dniu z uwagi na trwający strajk organizowany przez ZNP, nie będę w stanie zapewnić bezpieczeństwa wszystkim uczniom. Zdaję sobie sprawę z tego, iż ogromnym problemem jest znalezienie opieki dla dzieci. Świetlica szkolna dnia 10 kwietnia 2019r. może przyjąć 25 uczniów w wyjątkowych sytuacjach w godzinach 7.30 – 15.30. Pierwszaki, które uczą się w budynku SP nr 19 także zapraszamy do świetlicy w SP nr 31. Można skorzystać z obiadu. 
Liczymy na zrozumienie i wsparcie ze strony Państwa w tym trudnym dla nas okresie. 
Dalsze informacje przekażę jutro za pośrednictwem dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły.
Z wyrazami szacunku,
Agata Wosińska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31