Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2018/2019 SP 31

Język polski

80%

Matematyka

69%

Język angielski

84%

Wyniki egzaminu 2019 - j. polski

Wyniki egzaminu 2019 - matematyka

Wyniki egzaminu 2019 - j. angielski