Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. W tym roku otrzymaliśmy 78 palm wykonanych przez 98 osób.

Komisja konkursowa, zgodnie z regulaminem, dokonała oceny zaprezentowanych palm wielkanocnych i wyłoniła osoby nagrodzone oraz wyróżnione.

Podajemy wyniki sesji zimowej konkursu OLIMPUSEK z języka angielskiego. Olimpiada, która zakończyła się 9 I 2018 r. przeznaczona była dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej. W tym roku była wyjątkowo trudna. Z całej Polski wzięło w niej udział 5.281 uczniów z klas trzecich oraz 1.946 uczniów klas drugich.

Naszą szkołę reprezentowały 2 uczennice z klasy 2b oraz 18 uczniów i uczennic z klas trzecich. Z tej grupy Sebastien Kielczewski z kl. 3c zdobył 13 miejsce.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejną, sesję wiosenną, która już niebawem – 27 marca.

Przypominamy!

Przypominamy zainteresowanym Rodzicom przyszłorocznych uczniów klas pierwszych, że w zakładce Zapisy (dział: Dla Rodziców) znajdują się wszelkie informacje dot. rekrutacji i przepisów z nią związanych.

Informujemy, że nasza szkoła nawiązała współpracę z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KraFos poprzez osobę pedagoga - p. Annę Pękalską. KraFos pełni funkcję ośrodka pomocy osobom pokrzywdzonym głównie na skutek przemocy oraz nieszczęśliwych wypadków. Projekt opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości obejmuje bezpłatną pomoc pedagogiczną, psychologiczną, prawną, finansową i materialną dla tej grupy dzieci i dorosłych.