Dyrektor:

mgr Anna Bojda

Dyżur dla Rodziców:

Środa 15:00 - 16:00

Piątek 9.00 - 10.00Zastępca dyrektora:

mgr Agnieszka Balicka

Dyżur dla Rodziców:

Środa 15:00 - 16:00