Kierując się wynikiem wyborów przydzielono na rok szkolny 2020/2021 następujące funkcje wybranym kandydatom:

1. Przewodniczący Szkolnej Rady Uczniowskiej - Zofia z klasy 7b

2. Zastępca Przewodniczącego Szkolnej Rady Uczniowskiej - Oliwia z klasy 7d


Opiekun Szkolnej Rady Uczniowskiej: mgr Tomasz Łysak

Poczet  sztandarowy: mgr Szymon Stygar