Kierując się wynikiem wyborów przydzielono na rok szkolny 2020/2021 następujące funkcje wybranym kandydatom:

1. Przewodniczący Szkolnej Rady Uczniowskiej - Hanna Loster z klasy 8d
2. Zastępca Przewodniczącego Szkolnej Rady Uczniowskiej - Kacper Brożyniak z klasy 6a.


Opiekun Szkolnej Rady Uczniowskiej: mgr Tomasz Łysak.
Poczet sztandarowy: mgr Szymon Stygar.