HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2021/2022

l.p. DATA FORMA SPOTKANIA
1 6 - 10 września 2021 r. Zebranie z rodzicami
2 20 października 2021 r. Dzień otwarty/zebranie klas 8*
3  24 listopada 2021 r. Dzień otwarty
4 5 stycznia 2021 r. Dzień otwarty
5 14 - 18 lutego 2022 r. Zebranie z rodzicami – podsumowanie pracy w I okresie
6  23 marca 2022 r. Dzień otwarty
7  27 kwietnia 2022 r. Dzień otwarty/ zebranie klas 8*
8 26 maja - 1 czerwca 2022 r. Zebranie z rodzicami – poinformowanie o przewidywanej ocenie rocznej

* wg potrzeb

  • I okres trwa od 1 września 2021 r. do 9 lutego 2022 r.
  • 9 lutego 2022 r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
  • II okres trwa od 10 lutego 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.
  • 15 czerwca 2022 r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna