Informujemy, że od 5 X 2017 r. rozpoczyna się w naszej szkole cykl dyżurów psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej p. mgr Aleksandry Potysz wg zamieszczonego poniżej harmonogramu:

 


5 X 2017    godz. 8.00 - 10.00
9 XI 2017   godz. 8.00 - 10.00
7 XII 2017  godz. 8.00 - 10.00
4 I 2018     godz. 8.00 - 10.00
1 III 2018   godz.10.30 - 12.30
12 IV 2018  godz.10.30 - 12.30
24 V 2018   godz.10.30  - 12.30
Na konsultacje z zapraszanymi do szkoły psychologami zapraszamy wszystkich rodziców, którzy mają duże i małe problemy z dzieckiem - z naciskiem na te "małe", bo to one, w ocenie psychologa, mogą stanowić niesłychanie istotny element w rozwoju młodego człowieka, a także w jego relacjach ze środowiskiem szkolnym, rówieśniczym, domowym.
Zapraszamy na konsultacje również wszystkich uczniów, którzy mają duże i małe problemy...analogicznie - chciałoby się powiedzieć - do rodziców, ale może nieco szerzej - w rodzinie. Reszta, jak wyżej, z takim samym naciskiem na "małe".
Mama, czy tata mogą przyjść z dzieckiem, może przyjść osobno każde z nich. Jak kto woli.
Od dawna mamy XXI wiek, a z nim milowy skok w dziedzinie medycyny, psychiatrii i psychologii. Warto też pamiętać, że równoległy postęp cywilizacyjny wygenerował nowe środki wpływu na kształtowanie osobowości, myślenia i postępowania dziecka, począwszy od jego życia płodowego. Co za tym idzie powstały całkiem nowe problemy, nieznane jeszcze trzydzieści, czterdzieści lat temu i... z którymi dzisiejsi rodzice, bez pomocy z zewnątrz, mogą sobie nie poradzić. Bez fachowej pomocy mogą sobie nie poradzić dzieci, bo tempo wciągania w pułapki i siła nacisku są zbyt wielkie.