KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW KLAS VI-VII "Ta, co nie zginęła"

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie w ramach uczczenia obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zaprasza uczniów klas VI-VII do wzięcia udziału w Międzyfilialnym Konkursie Literackim pn. „Ta, co nie zginęła”.

 

Zadanie: warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza nawiązującego do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedmiotem wiersza może być postać lub wydarzenia historyczne. Utwór może zawierać dowolną liczbę znaków i strof.

Termin: prace w formie drukowanej i elektronicznej należy złożyć w Bibliotece Szkolnej do 9 listopada 2018 r.

Z zebranych prac uczniów jury wyłoni trzy najlepsze, którym przyzna I, II i III miejsce. Dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie przygotowane zostaną dyplomy uczestnictwa, a na zwycięzców czekają nagrody.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 5 grudnia 2018 r.