Zapraszamy chętnych uczniów klas V - VIII do udziału w Małopolskim Konkursie Geograficznym w roku szkolnym 2021/22.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursu dostępny jest na stronie Kuratorium Oświaty oraz bezpośrednio u nauczyciela geografii.

Etap szkolny - 18.10.21 r.
Etap rejonowy - 06.12.21 r.
Etap wojewódzki - 24.02.22 r.

geo