W roku szkolnym 2016/2017 Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 31 zrealizowała  następujące działania:

 

 • Wypożyczono ogółem 1889 książek.
 • Odwiedziny w wypożyczalni 2170 osób, a w czytelni 2756 osób.
 • Zarejestrowano wszystkich czytelników klas pierwszych.
 • Przeprowadzono selekcję księgozbioru – wycofano 876  książek

na kwotę 339,07  zł.

 • Opracowano i udostępniono 209 książek na kwotę 15888.zł.
 • Wpis i opracowanie podręczników do klasy I,II,III,IV,V.
 • Aktualizacja lektur szkolnych.
 • Przygotowano okolicznościowe wystawki:

- „ Prośby książki”

- „Czytanie”

- „Bohaterowie naszych lektur”

- „Dzień babci”

- „Skarga książki”

- „Przedwiośnie”

- „Święto 3-go maja”

- „Dr H. Jordan”

- „Dzień matki”

- „Dzień dziecka”

- „Bezpieczne wakacje”

 • Wystawy na korytarzu szkolnym:

- O Henryku Sienkiewiczu,

- „Dzień Pluszowego Misia”,

- „Cała szkoła czyta Sienkiewicza”,

- „Projekt bohaterskiej Wyobraźni”

- „Bohater ulubionej książki”

 • Prowadzono Biblioteczny Klub Moli.
 • Przeprowadzono konkursy:

- Szkolny konkurs czytelniczy „Pięknego czytania” dla klasy  IV-VI.

- Szkolny konkurs plastyczny wspólnie ze świetlicą na „Projekt okładki do książeczek kucharskich na Boże Narodzenie .”

- Międzyszkolny konkurs plastyczny „Zwierzęta wśród ludzi, ludzie  wśród zwierząt”.

 • Przeprowadzono lekcje biblioteczne i koleżeńskie.
 • Uczestnictwo w konferencji metodycznej.
 • Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Krakowie.
 • Przygotowano prezentacje multimedialne dla uczniów.
 • Wyjścia z uczniami na konkursy międzyszkolne.
 • Pomoc w przeprowadzaniu szkolnych konkursów przedmiotowych.
 • Wyjścia z delegacją uczniów podczas uroczystości szkolnych.
 • Przygotowano na kiermasz charytatywny: ozdoby choinkowe, książeczkę „Boże Narodzenie 2016”.
 • Prowadzenie Kroniki Szkoły.
 • Opracowywanie  księgozbioru w bibliotecznym  programie  MOL.
 • Współpraca z „Zespołem humanistyczno-językowym”.

UWAGI I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY - PROPOZYCJE DALSZEGO ROZWOJU BIBLIOTEKI

- Uzupełnianie opisów bibliograficznych w programie MOL.

- Zwiększyć czytelnictwo poprzez reklamę nowości wydawniczych, przeprowadzanie konkursów i rankingu czytelniczego.

- Zakup lektur do klasy siódmej.

- Sporządzić wykaz aktualnie obowiązujących lektur.

- Odnowić bibliotekę (malowanie).

LISTA OFIARODAWCÓW w r. szk. 2016/2017

1. Maja Wójcik 2c

2. Apolonia Stępień 2d

3. Mikołaj Kwiatkowski 6d

4. Rodzina Mierników

5. Marysia Wołkowska 6b

6. Pani Ewa Szeremeta

7. Pani Ula Sroka-Jabłońska

8. Pani Eliza Niżnik

9. Oliwia Serafin 4b

10. Ania Dunin-Wąsowicz 3a

Sporządziła: E. Wegiel - nauczyciel-bibliotekarz