ŚWIETLICA SZKOLNA

Informacje ogólne:

Świetlica czynna jest od poniedziałku  do piątku w godz. 7.00 - 17.00.

Tel. 570 045 414

 

Wychowawczynie:

Katarzyna Cholewicz

Joanna Jamrozik 

Agnieszka Kot

Bożena Kosibowicz

Anna Pałach

Natalia Drabant

Magdalena Ziembla

Lucyna Wrona

Barbara Czopor

Gabriela Mikiecik

Opłaty:

25.- zł/dziecko za miesiąc, lub 100 zł za semestr. Wpłaty przyjmowane są przez skarbników klasowych lub na konto szkoły.

Można też ich dokonywać przelewem lub drogą elektroniczną na konto Rady Rodziców - z dokładnym określeniem przeznaczenia (np. "świetlica szkolna") i adresu:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31
im. dr. Henryka Jordana
30-117 Kraków, ul. B. Prusa 18

Bank PKO BP
Nr konta 07 1020 2892 0000 5902 0015 7610

Opłaty są dobrowolne. Z pieniędzy tych pokrywane są m.in. koszty zakupu wody mineralnej, artykułów piśmienniczych (papier, farbki, kredki), artykułów do zajęć plastycznych i inne niezbędne materiały bezpośrednio służące dzieciom. Jak widać, pieniądze "wracają" do dzieci.

Zajęcia świetlicowe:

W świetlicy organizowane są zajęcia czytelnicze (w tym zajęcia cykliczne), edukacyjne, plastyczne, muzyczno-ruchowe, sportowe w sali gimnastycznej i na placu zabaw.

Organizowane są też świetlicowe konkursy plastyczne, a dzieci uczestniczące w rozlicznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych często odnoszą znaczące sukcesy. Ponadto kontynuowana jest współpraca ze Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży organizującym zajęcia plastyczne dla dzieci. Obok świetnej zabawy dostarcza to dużo satysfakcji i rozwija świadomość własnych możliwości.