Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie! Kraków w strefie żółtej!
Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla szkół znajdujących się w strefie czerwonej/żółtej pracowników szkoły i uczniów obowiązuje bezwzględne zachowanie dystansu w stosunku do innych osób przebywających na terenie szkoły oraz stosowania osłony ust i nosa w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnie).