Zapraszamy przyszłorocznych Pierwszaków wraz z Rodzicami na Dzień Otwarty w naszej szkole, który odbędzie się 27 lutego 2019r. o godzinie 17.00.

W programie:

Część I - spotkanie na dużej sali gimnastycznej 

* Przywitanie gości przez p. Dyrektor

* Pokaz gimnastyczny

* Występ chóru szkolnego 

* Zaproszenie Rodziców przez p. Dyrektor do sali lustrzanej

Część II - atrakcje dla Dzieci 

* Zajęcia plastyczne 

* Zabawy integracyjne i ruchowe

* Zabawy rytmiczne

* Spacer po szkole, oglądanie sal i pracowni

Część III - informacje dla Rodziców

* Przedstawienie przez p. Dyrektor najważniejszych informacji o szkole (ilość oddziałów, zmianowość, profile klas itp.)

* Krótka prezentacja na temat dojrzałości szkolnej

* Informacje na temat funkcjonowania świetlicy szkolnej

* Przedstawienie specyfiki pracy w oddziałach sportowych

* Podanie informacji o podręcznikach i wyprawce

             Serdecznie zapraszamy!!!