Ilu Andrzejów mieszka w Polsce? A ilu uczy się w naszej szkole? I jak to jest, że nie każdy zna jakiegoś Andrzeja osobiście, ale każdy świętuje jego imieniny?

Zgodnie z kalendarzem Andrzej obchodzi swoje święto dnia 30 listopada. W Szkocji na ten dzień przypada święto narodowe, ponieważ święty Andrzej jest patronem tego kraju. 

Kiedyś tradycje andrzejkowe traktowane były bardzo poważnie. Mówi się, iż w dzień świętego Andrzeja niezamężne dziewczęta mogły się dowiedzieć, która z nich jako pierwsza wyjdzie za mąż. Jednym ze zwyczajów było ustawianie kolejno butów od ściany do progu. Panna, której but jako pierwszy przekroczył próg, mogła liczyć na rychłe zamążpójście.

W dzisiejszych czasach andrzejki to po prostu wspaniała okazja do dobrej imprezy, zwłaszcza że jest to ostatni moment przed rozpoczynającym się okresem Adwentu, w którym powstrzymujemy się tradycyjnie od zabaw.