Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Historycznym z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę dla klas IV- VIII.


1. Konkurs zostanie przeprowadzony na dwóch poziomach dla klas: VII- VIII i IV- VI.
2. Każdą klasę może reprezentować jedna drużyna licząca 1-3 uczniów.
3. Tematyka konkursu dla klas VII- VIII:
• powstania narodowe (listopadowe, krakowskie, styczniowe)
• najważniejsze daty z okresu rozbiorów 
• główne postacie z okresu rozbiorów
• polityka zaborców wobec ziem polskich
• walka Polaków z germanizacją i rusyfikacją
• autonomia Galicji
• sprawa polska w czasie I wojny światowej
• polskie formacje wojskowe w czasie I wojny światowej.

Literatura - podręcznik Historia klasa VII
Drużyny należy zgłosić do 29.10.2018r. (poniedziałek) nauczycielom historii.
Konkurs odbędzie się 06.11.2018r. (wtorek) o godzinie 13.45 w sali 19.

4. Tematyka konkursu dla klas IV- VI:
• wykonanie albumu o treści związanej z walką Polaków o odzyskanie niepodległości w latach 1795-1918.
Prace należy oddać do 05.11.2018r. (poniedziałek) nauczycielom historii.


Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie!!!