Uczniów klas I-IV zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Laurka dla Polski”.


Konkurs organizowany jest przez świetlicę szkolną z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, kolaż, wydzieranka) w formacie A4. 
Samodzielnie wykonane prace prosimy przynosić do świetlicy szkolnej do 19 października 2018 (piątek).