Dnia 10 października 2018 r. SZ. P. Nauczyciele prowadzą w godzinach od 17.00 do 19.00 dzień otwarty dla Rodziców uczniów naszej szkoły.

Przydział sal:

Nauczyciele języka polskiego sala nr 24

Nauczyciele matematyki sala nr 20

Nauczyciel informatyki i techniki pokój nauczycielski

Nauczyciele przyrody, biologii i geografii sala nr 25

Nauczyciele fizyki, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania do życia w rodzinie sala nr 10

Nauczyciele historii sala nr 19

Nauczyciele plastyki i muzyki pokój nauczycielski

Nauczyciele j.angielskiego i j.niemieckiego sala nr 21, 31

Nauczyciele religii i etyki sala nr 22

Nauczyciele wychowania fizycznego pokój nauczycielski obok sali gimnastycznej

Klasa Ia sala nr 207 (budynek SP 19) zebranie z Rodzicami godzina 17.00

Klasa Ib sala nr 208 (budynek SP 19) zebranie z Rodzicami godzina 17.00

Klasa IIa wychowawca  sala nr 30

Klasa IIb wychowawca sala nr 30

Klasa IIIa wychowawca sala nr 31

Klasa IIIb sala nr 26 zebranie z Rodzicami godzina 18.00

Klasa IIIc sala nr 26 zebranie z Rodzicami godzina 17.00

Klasa IVb sala nr 27 zebranie z Rodzicami godzina 17.00

Klasa Vd sala komputerowa zebranie z Rodzicami godzina 17.00