Zapraszamy chętnych uczniów klas VII - VIII do udziału w Małopolskim Konkursie Języka Niemieckiego.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursu dostępny jest na stronie Kuratorium Oświaty

https://kuratorium.krakow.pl/malopolski-konkurs-jezyka-niemieckiego-dla-uczniow-szkol-podstawowych-w-roku-szkolnym-2021-2022/
Etap szkolny - 19.10.21 r.
Etap rejonowy - 7.12.21 r.
Etap wojewódzki - 25.02.22 r

niemiec jezyczne