Zapraszamy do wzięcia udziału w sesji jesiennej olimpiady przedmiotowej Olimpus z języka angielskiego i matematyki.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-8.

"Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie".

Konkurs odbędzie się:
- matematyka - w piątek 4 listopada 2022 r.,
- język angielski - w poniedziałek 7 listopada 2022 r.,

Uwaga! Godziny i sale zostaną podane w późniejszym terminie.

Aby wziąć udział w olimpiadzie, należy:
- przynieść podpisaną przez rodzica zgodę,
- wpłacić 12 zł.

Zgody będą dostępne u nauczycieli matematyki i języka angielskiego. Można je również pobrać tutaj.

Uwaga! Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane tylko do wtorku 4.10.2022 r.

Nauczyciele matematycy i angliści