W roku szkolnym 2023/24 planujemy otwarcie trzech klas pierwszych: oddziału ogólnego i dwóch oddziałów sportowych.

Kryteria przyjęcia do szkoły:

Oddział ogólny – rejon SP 31: https://sp31krakow.pl/zapisy/rejon-sp-31

Dwa oddziały sportowe: klasa sportowa o profilu narciarstwo alpejskie oraz klasa sportowa gimnastyczno-piłkarska

- dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza sportowego (zaświadczenie dostarczamy w dniu testu sprawnościowego)
- pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego http://sp31krakow.pl/index.php/zapisy/kryteria-przyjecia-do-klasy-sportowej
- pozytywny wynik próby sprawności fizycznej https://sp31krakow.pl/index.php/zapisy/kryteria-przyjecia-do-klasy-sportowej

Dla kandydatów do klasy sportowej zorganizowany będzie 14 marca o godz. 17.00 test sprawnościowy. Zapisy na test pod szkolnym numerem telefonu 12 427 38 00.

Przypominamy, że rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej na tej stronie Portalu Edukacyjnego. Formularze powinny być dostępne od 1 marca. 

W przypadku niemożności wypełnienia formularza w formie elektronicznej można będzie w sekretariacie szkoły pobrać formularz w postaci papierowej. 

Wydrukowany i wypełniony wniosek, podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych, należy do dnia 31 marca 2023 r. złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, środa: 7.00 – 17.00).

Nasza szkoła:

 Zapraszamy na dni otwarte naszej szkoły!

Zapraszamy przyszłorocznych pierwszoklasistów wraz z ich Rodzicami na zwiedzanie szkoły oraz rozmowy z nauczycielami w ramach dnia otwartego.

Dni otwartych drzwi

22 lutego 2023 r. (środa), godz. 17.00 - 19.00 (o godz. 18.00 spotkanie z panią dyrektor)

25 lutego 2023 r. (sobota), godz. 10.00 - 12.00 (o godz. 11.00 spotkanie z panią dyrektor)