W roku szkolnym 2024/25 planujemy otwarcie dwóch klas pierwszych: oddziału ogólnego i oddziału sportowego o profilu narciarstwo alpejskie.

plakat SP31 2024/25

Kryteria przyjęcia do szkoły:

Oddział ogólny – rejon SP 31: https://sp31krakow.pl/zapisy/rejon-sp-31

Oddział sportowy: klasa sportowa o profilu narciarstwo alpejskie

- dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza sportowego (zaświadczenie dostarczamy w dniu testu sprawnościowego)
- pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego http://sp31krakow.pl/index.php/zapisy/kryteria-przyjecia-do-klasy-sportowej
- pozytywny wynik próby sprawności fizycznej https://sp31krakow.pl/index.php/zapisy/kryteria-przyjecia-do-klasy-sportowej

Dla kandydatów do klasy sportowej zorganizowany będzie 6 marca o godz. 17.00 test sprawnościowy. Zapisy na test pod szkolnym numerem telefonu 12 427 38 00.

Przypominamy, że rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej na tej stronie Portalu Edukacyjnego. Formularze powinny być dostępne od 1 marca. 

W przypadku niemożności wypełnienia formularza w formie elektronicznej można będzie w sekretariacie szkoły pobrać formularz w postaci papierowej. 

Wydrukowany i wypełniony wniosek, podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych, należy do dnia 29 marca 2024 r. złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru.

Nasza szkoła:

 Zapraszamy na dzień otwarty naszej szkoły!

Zapraszamy przyszłorocznych pierwszoklasistów wraz z ich Rodzicami na zwiedzanie szkoły oraz rozmowy z nauczycielami w ramach dnia otwartego.

Dzień otwartych drzwi

28 lutego 2024 r. (środa), godz. 17.00 - 19.00 (o godz. 18.00 spotkanie z panią dyrektor)