WYKAZ ULIC NALEŻĄCYCH DO REJONU SP 31

 • ul. Dunin-Wąsowicza
 • ul. Fałata
 • ul. Filarecka
 • Al. Focha
 • ul. Ingardena
 • ul. Kadrówki
 • ul. Kałuży
 • ul. Komorowskiego
 • Al. Krasińskiego (nr parzyste)
 • ul. Kraszewskiego
 • ul. Lelewela
 • ul. Łowiecka
 • ul. Morawskiego (od 1 do 3Z, od 4A do 5Z, od 6A do końca)
 • Pl. Na Stawach
 • ul. Oleandry
 • ul. Prusa
 • ul. Salwatorska
 • ul. Senatorska (od nr 1 do 17)
 • ul. Stachowicza
 • ul. Syrokomli
 • ul. Tatarska
 • ul. Ujejskiego
 • ul. Włóczków
 • ul. Wyczółkowskiego