Co roku, mniej więcej w połowie października odbywa się ślubowanie uczniów rozpoczynających po raz pierwszy naukę w naszej szkole w klasie pierwszej. Tekst  ślubowania brzmi:

My, uczniowie klas pierwszych uroczyście ślubujemy pilnie się uczyć, wzorowo zachowywać, dbać o dobre imię naszej szkoły.

Piękne i mądre słowa niech zapadną w naszą pamięć i wypełnią się jak najlepszą treścią.