Wychowanie dziecka radosnego i twórczego, umiejącego dokonywać samodzielnych wyborów, gotowego korzystać ze wszystkich swych możliwości w osiąganiu odpowiedniego dla siebie sukcesu.

Jesteśmy Szkołą:

  • promującą idee naszego Patrona,
  • wychowującą w duchu tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka,
  • wspierającą wszechstronny rozwój i zdolności powierzonych nam uczniów,
  • kreującą dobrą atmosferę,
  • przyjazną, radosną i nowoczesną,
  • dającą poczucie bezpieczeństwa.