Uczniowie klas 3 i 4 podczas zajęć z języka angielskiego przypominali, co to jest Zjednoczone Królestwo. Dzieci dowiedziały się, co wchodzi w skład Zjednoczonego Królestwa, poznały stolice poszczególnych krajów, a także zapoznały się z ich geografią. Po obejrzeniu krótkiego filmu i wysłuchaniu piosenki uczniowie wykonali swoją mapę Zjednoczonego Królestwa.

uk 3

    uk 1 uk 2

Zajęcia realizowane w ramach projektu Future4me w klasach piątych obfitowały w konwersacje, które miały na celu powakacyjne odświeżenie sprawności komunikacyjnych. Uczniowie poszukiwali informacji na tematy związane z życiem codziennym swoich kolegów, a następnie relacjonowali uzyskane przez siebie dane. Jedno jest pewne - ruch sprzyja komunikacji.

        konw 1 konw 2

Klasy trzecie i czwarte obchodziły Europejski Dzień Języków Obcych. Podczas zajęć realizowanych w ramach projektu Future4Me uczniowie poznawali formy powitania w różnych językach, rozpoznawali różne języki, kolorowali flagi państw europejskich i rozwiązywali różne quizy językowe. Nie zabrakło rozmowy o konieczności i sposobach na  szybką naukę języków obcych, a także  „łamańców językowych”. Dużo radości sprawiło wszystkim wysłuchanie różnych utworów muzycznych w 25 językach.

 eur 1

Więcej zdjęć w Fotogalerii Uczniowskiej.