Poniedziałek 7:00 - 15:00 - Przyjmowanie stron 7.00 - 10.00

Wtorek 7:00 - 15:00 - Dzień bez stron 

Środa 7:00 - 17:00 - Przyjmowanie stron 14.00 - 17.00

Czwartek 7:00 - 15:00 - Dzień bez stron 

Piątek 7:00 - 15:00 - Przyjmowanie stron 7.00 - 10.00

Telefon kontaktowy:  (012) 427-38-00, 516 195 084.