HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2023/2024

l.p.

DATA

FORMA SPOTKANIA

1

6 września 2023 r.

Zebranie z rodzicami

2

 25 października 2023 r.

Dzień otwarty / zebranie klas 8*

3

 13 grudnia 2023 r.

Dzień otwarty

4

29 stycznia - 2 lutego 2024 r. 

Zebranie z rodzicami - podsumowanie pracy w I okresie

5

13 marca 2024 r.

Dzień otwarty

6

24 kwietnia 2024 r.

Dzień otwarty / zebranie klas 8*

7

29 maja 2024 r.

Zebranie z rodzicami  – poinformowanie o przewidywanej ocenie rocznej

* wg potrzeb

  • I okres trwa od 4 września 2023 r. do 24 stycznia 2024 r.
  • 24 stycznia 2024 r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
  • II okres trwa od 25 stycznia 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.
  • do 28 maja 2024 r. - wystawienie ocen przewidywanych
  • 12 czerwca 2024 r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna