HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2022/2023

l.p.

DATA

FORMA SPOTKANIA

1

5 - 9 września 2022 r.

Zebranie z rodzicami

2

 26 października 2022 r.

Dzień otwarty / zebranie klas 8*

3

 7 grudnia 2022 r.

Dzień otwarty

4

16 - 20 stycznia 2023 r. 

Zebranie z rodzicami - podsumowanie pracy w I okresie

5

15 marca 2023 r.

Dzień otwarty

6

26 kwietnia 2023 r.

Dzień otwarty / zebranie klas 8*

7

31 maja 2023 r.

Zebranie z rodzicami  – poinformowanie o przewidywanej ocenie rocznej

* wg potrzeb

  • I okres trwa od 1 września 2022 r. do 11 stycznia 2023 r.
  • 11 stycznia 2023 r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
  • II okres trwa od 12 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.
  • do 29 maja 2023 r. - wystawienie ocen przewidywanych
  • 14 czerwca 2023 r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna