Kierując się wynikiem wyborów, przydzielono na rok szkolny 2023/2024 następujące funkcje wybranym kandydatom:

1. Przewodniczący Szkolnej Rady Uczniowskiej - Bartosz Gurgul.
2. Członkowie Szkolnej Rady Uczniowskiej - Jan Sobol i Zofia Balicka.


Opiekun Szkolnej Rady Uczniowskiej: mgr Małgorzata Trawińska.
Poczet sztandarowy: mgr Szymon Stygar.