Kierując się wynikiem wyborów przydzielono na rok szkolny 2020/2021 następujące funkcje wybranym kandydatom:

1. Przewodniczący Szkolnej Rady Uczniowskiej - Zuzanna Drzyzgiewicz z klasy 8b.
2. Zastępca Przewodniczącego Szkolnej Rady Uczniowskiej - Lena Dzieciuch z klasy 7b.
3. Drugi Zastępca Przewodniczącego Szkolnej Rady Uczniowskiej - Jan Sobol z klasy 6b.


Opiekun Szkolnej Rady Uczniowskiej: mgr Małgorzata Trawińska.
Poczet sztandarowy: mgr Szymon Stygar.