Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków

W związku z rozpoczęciem naboru do przyszłorocznych (2019/2020) klas pierwszych informujemy, że do oddziału sportowego publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają poniższe kryteria:

Kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

 

WYKAZ ULIC NALEŻĄCYCH DO REJONU SP 31 

 • ul. Dunin-Wąsowicza
 • ul. Fałata
 • ul. Filarecka
 • Al. Focha
 • ul. Ingardena
 • ul. Kadrówki
 • ul. Kałuży
 • ul. Komorowskiego
 • Al. Krasińskiego (nr parzyste)
 • ul. Kraszewskiego
 • ul. Lelewela
 • ul. Łowiecka
 • ul. Morawskiego (od 1 do 3Z, od 4A do 5Z, od 6A do końca)
 • Pl. Na Stawach
 • ul. Oleandry
 • ul. Prusa
 • ul. Salwatorska
 • ul. Senatorska (od nr 1 do 17)
 • ul. Stachowicza
 • ul. Syrokomli
 • ul. Tatarska
 • ul. Ujejskiego
 • ul. Włóczków
 • ul. Wyczółkowskiego