WYCHOWAWCY KLAS W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1a/sportowy Elwira Randak s. 30

1b/ ogólny Kinga Skrzypnik s. 30

2a/sportowy Aleksandra Przybyłkiewicz s. 31

2b/sportowy Marta Sułek s. 27

2c/ogólny Barbara Miodek s. 26

3a/sportowy Ewa Stoch s. 29

3b/sportowy Urszula Sroka-Jabłońska s. 27

3c/ogólny Jolanta Moszko s. 31

3d/ogólny Anna Wiśniewska-Sarnek s. 26

4a/sportowy Anna Piwowarczyk s. 20

4b/sportowy Sylwia Bobula s. 22

4c/ogólny Olga Pabis s. 8

4d/sportowy Małgorzata Trawińska s. 25

5a/sportowy Marcin Posmyk s. 19

5b/sportowy Anetta Deleszkiewicz  (zastępstwo za p.Dorotę Pawlas)  s. 24

5c/ogólny Agnieszka Kucharska s. 21

6a/sportowy Anna Bojda s. 20

6b/ogólny Anna Jankowska-Kielman s. 19

7a/sportowy Elżbieta Kwapin s. 25

7b/sportowy Joanna Gaweł s. 21

7c/ogólny Urszula Głód s. 24

7d/ogólny Agnieszka Balicka s. 10