Kraków, 10 czerwca 2020 r.

Komunikat Dyrektora nr 10/2019/2020

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Ten rok szkolny jest inny niż każdy do tej pory i jego zakończenie też będzie inne
- bez akademii, bez występów i oficjalnych przemówień. Na krótko zobaczycie się ze swoimi Wychowawcami, by odebrać od nich świadectwa szkolne.

Harmonogram odbioru świadectw w dniu 26 czerwca 2020 r.

8.00 – 9.00

8.00 - 8.30 I połowa klasy

8.30 - 9.00 II połowa klasy

7a

10

7b

24

6b

19

3a

30

9.00

8a i 8b

sala gimnastyczna

9.15 – 10.15

9.15 – 9.45 I połowa klasy

9.45 – 10.15 II połowa klasy

2b

s. 208 w SP19

9.00 – 10.00

9.00 - 9.30 I połowa klasy

9.30 - 10.00 II połowa klasy

7c

25

6d

21

5c

27

2a

31

10.00 – 11.00

10.00 - 10.30 I połowa klasy

10.30 - 11.00 II połowa klasy

6c

20

4c

24

4a

29

1b

26

11.00 – 12.00

11.00 - 11.30 I połowa klasy

11.30 - 12.00 II połowa klasy

6a

21

5b

27

5a

25

3b

30

12.00 – 13.00

12.00 - 12.30 I połowa klasy

12.30 - 13.00 II połowa klasy

5d

19

4b

10

1a

26

1c

31

WAŻNE!

Nieodebrane w dniu 26.06 świadectwa będzie można odebrać w sekretariacie szkoły od 17 sierpnia br. 

Odbiór świadectw z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Świadectwo odbiera uczeń lub jego Rodzic.

Osoba wchodząca do szkoły ma zakryte usta i nos, a przy wejściu dezynfekuje ręce. 

Tylko uczniowie klas pierwszych mogą wejść do szkoły z jednym Rodzicem. Rodzice towarzyszący uczniom klas 2-8 czekają na dziecko przed szkołą.