Podręczniki kupują rodzice, których dzieci uczęszczają na Religię.

Kl. I

Ćwiczenia dla I klasy szkoły podstawowej (bez podręcznika): „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” - red. ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski - Wydawnictwo Św. Stanisława BM

Kl. II

Ćwiczenia dla II klasy szkoły podstawowej (bez podręcznika): "Kochamy Pana Jezusa" - red. ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski - Wydawnictwo Św. Stanisława BM.

Kl.III

Podręcznik do nauki religii dla klasy III (bez ćwiczeń): "Przyjmujemy Pana Jezusa" - red. ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski - Wydawnictwo Św. Stanisława BM.

Kl. IV

Podręcznik do nauki religii dla klasy IV(bez ćwiczeń): "Słuchamy Pana Boga" - red. ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski - Wydawnictwo Św. Stanisława BM.

Kl. V

Podręcznik do nauki religii dla klasy V (bez ćwiczeń): "Wierzymy w Pana Boga" - red. ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski - Wydawnictwo Św. Stanisława BM.

Kl. VI

Podręcznik do nauki religii dla klasy VI (bez ćwiczeń): "W Kościele umacniamy wiarę" - red. ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski - Wydawnictwo Św. Stanisława BM.

Kl. VII

Podręcznik do nauki religii dla klasy VII (bez ćwiczeń): "Spotykamy się z żywym Słowem" - red. ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka - Wydawnictwo Św. Stanisława BM.

Kl. VIII

Podręcznik do nauki religii dla klasy VIII (bez ćwiczeń): "Żyjemy w miłości Boga" - red. ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka - Wydawnictwo Św. Stanisława BM.