Prezentujemy poniżej wykaz zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021. Szczegółowych informacji na temat zajęć będą udzielać nauczyciele je prowadzący.

 

Harmonogram zajęć dodatkowych 2020/2021

Zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora

Klasa

Rodzaj zajęć

nauczyciel

Dzień i godzina

sala

1a

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze

K. Skrzypnik

Piątek l.4

14

1b

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze

E. Randak

Czwartek l.5

4

2a

Zajęcia muzyczno-plastyczne

M. Sułek

Poniedziałek l.6

4

2b

Zajęcia matematyczno-informatyczne

B. Miodek

Poniedziałek. l.9

Komput.

2c

Zajęcia przyrodnicze

A. Przybyłkiewicz

Wtorek l.5

14

3a

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze

E. Stoch

Wtorek l.9

31

3b

Zajęcia matematyczne z elementami szachów

U. Sroka-Jabłońska

Poniedziałek l.10

27

5a

Zajęcia rozwijające - programowanie

J. Suszyna

Wtorek l.7

Komput.

5b

Zajęcia rozwijające z języka polskiego

J. Gaweł

Środa l.2

26

5c

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

U. Głód

Poniedziałek l.7

8

6a

Zajęcia rozwijające kreatywność uczniów – koło teatralne

A. Piwowarczyk

Czwartek l.9

21

6b

Zajęcia rozwijające kreatywność uczniów - chór

O. Pabis

Poniedziałek l.9

8

6c

Zajęcia rozwijające kreatywność uczniów - chór

O. Pabis

Środa l.8

8

6d

Zajęcia przyrodnicze

E. Kwapin

Poniedziałek l.7

8

7a,b,c,d

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego

K. Cholewicz

Czwartek l.8

Czwartek l.9

8

8

7b

Zajęcia rozwijające - programowanie

J. Suszyna

Czwartek l.8

Komput.

7c

Zajęcia rozwijające z matematyki

D. Kownacka

Czwartek l.0

8

7d

Zajęcia przyrodnicze

E. Kwapin

Czwartek l.8

19

8a

Zajęcia rozwijające z matematyki

E. Biegalska

Poniedziałek l.8 lub l.9

(po wdż)

20

8b

Zajęcia rozwijające z chemii

G. Jędrysek-Raszka

Wtorek l.0

10

8c

Zajęcia rozwijające z fizyki

E. Długosz

Piątek l.0

19

Zajęcia z pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Klasa

Rodzaj zajęć

nauczyciel

klasa

Dzień i godzina

sala

Klasy 4-8

Terapia pedagogiczna – 12 godzin

M. Florek

6a

5a

8b

8a, 8c

6b

4a

5c

4b

6c, 6d

5b, 7c

7b, 7d

7a

Wtorek l.4

Wtorek l.6

Wtorek l.7

Wtorek l.8

Środa l.7

Środa l.8

Czwartek l.3

Czwartek l.4

Czwartek l.5

Czwartek l.7

Czwartek l.8

Czwartek l.9

7

23

23

23

23

23

14

23

23

23

23

23

Klasy 1-3

Logopedia – 2 godziny

A. Deleszkiewicz

1a, 2a

1b

Poniedz. l.8

Środa l.5

23

23

Logopedia – 2 godziny

A. Suberlak

2b

3a/3b

Poniedz. l.2 Czwartek l.8

14

14

Klasy 2

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej – 3 godziny

M. Sułek

2a

Poniedz. l.7

4

B. Miodek

2b

Środa l.5

4

A. Przybyłkiewicz

2c

Poniedz. l.5

4

Klasy 3

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej – 2 godziny

E. Stoch

3a

Poniedz. l.4

23

U. Sroka-Jabłońska

3b

Wtorek l.5

4

Klasy 4-8

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – 2 godziny

A. Rybus

6d

Piątek l.2

23

A. Piwowarczyk

4a

Piątek l.7

23

Klasy 4-8

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego – 3 godziny

S. Feluś

4a, 6b, 6c, 6d

Środa l.8

14

U. Głód

4b ½ h

5a,b ½ h

Czwartek l.4 Czwartek l.8

4

4

A. Rybus

8a, 8c

Wtorek l.8

20

Klasy 4-8

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego – 1 godzina

K. Cholewicz

8b, 8c

Czwartek l.7

8

Klasy 4-8

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 5 godzin

M. Wątkowska

2 godziny

5a ½ h

5b ½ h

6b ½ h

8c ½ h

Piątek l.8

Piątek l.8

Środa l.7

Wtorek l.0

20

20

14

25

D. Wilk

2 godziny

5c

7b

Środa l.2

Czwartek l.8

14

22

E. Biegalska

1 godzina

7a

Środa l.9

20

Klasy 8

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się – 3 godziny

A. Kucharska

8a, b, c

Środa l.8

24

E. Biegalska

19

U. Głód

22