Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2019/2020

L.p

Rodzaj zajęć

Klasa / uczeń

Dzień tygodnia

godzina, sala,

Częstotliwość

Co tydzień/co dwa tygodnie

1.       

z. rozwijające z geografii 

5b

wtorek

wtorek

12:45-13:30

14:35-15:20

co 2 tygodnie

co 2 tygodnie

2.       

logopedia

1a,c

wtorek

10:40 – 11:25, 23

co tydzień

logopedia

1c,3b,4b,c

5c,d

czwartek

13:40 – 14:25, 23

co tydzień

3.       

z. rozwijające z fizyki

8a8b

piątek

7:10 – 7:55, 10

co tydzień

4.       

z. rozwijające z angielskiego

5b5c

wtorek

15:30 – 16:15, 24

co tydzień

zdw. z angielskiego

8b

czwartek

15:30 – 16:15, 24

co tydzień

5.       

z. rozwijające z matematyki

5d

czwartek

11:40 – 12:25

co tydzień

z. rozwijające

7a

środa

14:35 – 16:15

co 2 tygodnie

zdw. z matematyki

6a

poniedziałek

8:50 – 9:35

co tydzień

zdw. z matematyki

8a8b

poniedziałek

14:35 – 16:15

co 2 tygodnie

6.       

z. rozwijające z angielskiego

7b7c

poniedziałek

15:30 – 16:15, 24

co tydzień

zdw z angielskiego

4a

poniedziałek

14:35 – 15:20, 24

co tydzień

zdw. z angielskiego

4b4c

środa

14:35 – 15:20, 24

co tydzień

7.       

z. rozwijające z chemii

8a8b

wtorek

7:10 – 7:55, 10

co tydzień

8.       

z. rozwijające z matematyki

6d

środa

8:50 – 9:35, 4

co tydzień

zdw. z matematyki

6a,d,c/

6b

wtorek

7:10 – 7:55, 10

9:45 – 10:30, 29

co tydzień wymiennie

9.       

zdw z j. polskiego

7c

7b6d

środa

7:55 – 8:40, bibl.

14:35 – 15:20, 21

co tydzień wymiennie

10.    

chór

 

wtorek

14:35 – 15:20, 8

co tydzień

11.    

z. rozwijające z j. polskiego

8a8b

poniedziałek

14:35 – 15:20, 21

co tydzień

zdw. z j. polskiego

5c/8a,b

czwartek

7:10 – 7:55, 21

co tydzień wymiennie

kółko teatralne

 

piątek

14:35 – 15:20, 21

co tydzień

12.    

z. rozwijające z angielskiego

6c

piątek

10:40 – 11:25

co tydzień

zdw z angielskiego

6abd

piątek

14:35 – 15:20

co tydzień

13.    

z. rozwijające

3a

środa

15:30 – 16:15

co tydzień

14.    

z.  rozwijające z angielskiego

8b

wtorek

14:35 – 15:20, 22

co tydzień

zdw z angielskiego

8b/8a

środa

14:35 – 15:20, 22

co tydzień

zdw z polskiego

4c/5d

czwartek

12:45 – 13:30, 14

co tydzień, wymiennie

15.    

zdw– 3b

 

wtorek

8:50 – 9:35, 29

co tydzień

z. rozwijające – kl.3

 

środa

12:45 – 13:30, 29

co tydzień

16.    

         

z. rozwijające 2b

 

poniedziałek

12:45 – 13:30

co tydzień

zdw – kl. 2

 

wtorek

11:40 – 12:25

co tydzień

17.    

z. rozwijające z historii – 7c

7c

wtorek

14:35 – 15:20, 20

co tydzień

18.    

         

z. rozwijające – 2a

 

środa

9:45 – 10:30, 23

co tydzień

19.    

logopedia 

2a/2b

poniedziałek

14:35 – 15:20, 14

co tydzień wymiennie

logopedia

1b

środa

8:50 – 9:35, 4

co tydzień

zdw – kl. 1

 

poniedziałek

8:50 – 9:35, komp.

co tydzień

20.    

z. rozwijające z informatyki

5c

wtorek

 13:40-14:25

co tydzień

z. rozwijające z informatyki

6a, 7b, 7c

wtorek

 14:35-15:20

co tydzień

z. rozwijające z informatyki

6a, 6b, 6d

wtorek

 15:30-16:15

co tydzień

21.    

zdw z matematyki

5b/

4b

poniedziałek

7:55 – 8:40

8:50 – 9:35

co tydzień

wymiennie

zdw z matematyki

7c/

4a

czwartek

piątek

14:25 – 15:20

13:40 – 14:25

co tydzień wymiennie

22.    

zdw z matematyki

4c/

5c

poniedziałek

piątek

9:45 – 10:30, 4

10:40 – 11:25, 4

co tydzień wymiennie