W związku z oddaniem w trwały zarząd nieruchomości zajmowanych przez placówki oświatowe (art.43 Ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 "o gospodarce nieruchomości") szkoły zostały zobowiązane przez Urząd Miasta Krakowa pismem z dnia 09 III 2017 r. do opublikowania na stronach internetowych wykazu najemców od 1 stycznia 2017 r.

Wykaz umów najmu na rok 2017/18