HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2018/2019

L.P.

DATA

FORMA SPOTKANIA

1.     

5 września 2018 r.

Zebranie

2.     

10 października 2018 r.

Dzień otwarty

3.     

7 listopada 2018 r.

kl. 1-7 - dzień otwarty lub zebranie
kl. 8 – zebranie (informacje dot. egzaminu ósmoklasisty)

4.     

12 grudnia 2018 r.

Dzień otwarty lub zebranie

5.     

30 stycznia 2019 r.

Zebranie (podsumowanie pracy w I okresie)

6.     

11-15 lutego 2019 r.

Konsultacje z nauczycielami według harmonogramu

7.     

20 lutego 2019 r.

Zebranie w klasach ósmych dotyczące egzaminu ósmoklasisty

8.     

13 marca 2019 r.

Dzień otwarty

9.     

10 kwietnia 2019 r.

Dzień otwarty lub zebranie

10.          .

29 maja 2019 r.

Zebranie (poinformowanie o przewidywanej ocenie rocznej)

11.           

3-7 czerwca 2019 r.

Konsultacje z nauczycielami według harmonogramu

 

  • I okres trwa od 3 września 2018 r. do 9 stycznia 2019 r.
  • 9 stycznia 2019 r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
  • II okres trwa od 10 stycznia do 21 czerwca 2019 r.
  • 12 czerwca 2019 r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna