HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI ROK SZKOLNY 2017/2018

6 września 2017 r.
Zebranie

9-13 października 2017r.
Konsultacje z nauczycielami według harmonogramu
(patrz: zakładka "Dyżury dla Rodziców")

8 listopada 2017 r.
Dzień otwarty lub zebranie (decyduje wychowawca)

13 grudnia 2017 r.
Dzień otwarty lub zebranie (decyduje wychowawca)

24 stycznia 2018 r.
Zebranie (podsumowanie pracy)

7 marca 2018 r.
Dzień otwarty

18 kwietnia 2018r.
Dzień otwarty lub zebranie (decyduje wychowawca)

30 maja 2018 r.
Zebranie (poinformowanie o ocenie przewidywanej)

4-8 czerwca 2018 r.
Konsultacje z nauczycielami według harmonogramu

 

I okres trwa od 4 września 2017 r. do 17 stycznia 2018 r.

17 stycznia 2018 r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna.

II okres trwa od 18 stycznia do 22 czerwca 2018 r.

13 czerwca 2018 r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna