Szkoła Podstawowa Nr 31 posiada własny obszerny księgozbiór, na bieżąco uzupełniany o aktualnie obowiązujące lektury. Lokal biblioteczny znajduje się na parterze i przeznaczony jest do użytku uczniów, nauczycieli oraz pracowników Szkoły. Księgozbiór liczy 10.137 woluminów (wg stanu na dzień 1 VI 2012 r.)

 

Dysponujemy: 
1. literaturą piękną, w tym lekturami szkolnymi 
2. literaturą naukową i popularno-naukową 
3. księgozbiorem podręcznym (encyklopedie, słowniki, albumy itp.) 
4. czasopismami 
5. zbiorami specjalnymi (płyty, kasety itp.)

W roku 2018 szkoła uzyskała większą powierzchnie lokalową, dzięki czemu w odrębnym pomieszczeniu powstała czytelnia wyposażona w stoliki i krzesła, gdzie można poczytać czy przeglądnąć czasopisma. W poprzednim ciasnym pomieszczeniu nie było na to warunków, choć zawsze kilkoro uczniów znalazło kącik na poczytanie w ciszy i spokoju.

Biblioteka posiada stałą ekspozycję pt. "Najciekawsza książka" oraz aktualizowaną gazetkę okolicznościową. Mamy też BIBLIOTECZNY KLUB MOLI (w domyśle książkowych) z własnym regulaminem.

Biblioteka też jest miejscem:
- organizowania licznych konkursów czytelniczych, literackich i in. 

- gromadzenia materiałów nt. naszego regionu, miasta Krakowa (w tym: jego dzielnic) oraz okolicznych miejscowości 

- gromadzenia zbiorów związanych z Patronem Szkoły 

- sprawowania pieczy nad starymi kronikami Szkoły i czuwania nad bieżącym prowadzeniem kroniki 

- inicjowania ciekawego przedsięwzięcia jakim jest zbieranie i wydawanie przepisów na potrawy świąteczne zaczerpniętych z domowych kuchni naszych uczniów i rodzinnych tradycji kulinarnych.

-prowadzenia na zlecenie pedagoga szkolnego biblioterapii dziecka.

Aby zapoznać uczniów z nowonabytym zbiorem oraz wspomóc rodziców w uwzględnianiu roli książki w wychowaniu dziecka, szkoła, a szczególnie nauczyciel-bibliotekarz w osobie p. Ewy Węgiel, podjęła wiele nowych działań.

Do Rodziców skierowane zostały projekty edukacyjne przekazywane przez nauczycieli-wychowawców podczas zebrań i dni otwartych.

Dla uczniów przewidziano projekty edukacyjne m.in. o tematyce zawartej w tytułach: "Literacko-wirtualna podróż po Krakowie", "Artystyczna podróż po świecie", "Poznajemy legendy małopolskie", "Rozwijamy skrzydła wyobraźni", "Porozmawiajmy o emocjach" itp.

I tu przechodzimy do istoty zagadnienia. Pragnieniem każdego rodzica jest prawidłowy rozwój jego dziecka nie tylko fizyczny, ale i intelektualny. Dbamy o to od urodzenia swojej pociechy, aż do jej późnej dojrzałości, a właściwie przez całe życie. Zdajemy sobie sprawę, że to co zostanie wpojone dziecku w kolejnych etapach jego dzieciństwa ukierunkuje go na resztę życia. Aby to osiągnąć niekoniecznie należy stosować nowoczesne metody lansowane w licznych podręcznikach i poradnikach dla rodziców. Najprostszym, wypróbowanym od pokoleń sposobem wpływającym na rozwój dziecka jest czytanie. W tym problem, że część rodziców uznaje taki pogląd za zbyt staroświecki. Lekceważy go tylko dlatego, że to "stare metody". Może  uda się ich przekonać?

Najpierw czytanie dziecku - potem samodzielne czytanie przez dziecko. We właściwie dobranej lekturze nasz maluch, a potem członek społeczności szkolnej znajdzie wskazówki, w jaki sposób zbudować swój system wartości.

Czytanie dzieciom i przez dzieci w erze komputeryzacji nabiera szczególnej wartości. Atrakcyjność i dostępność komputera otwiera drogę do bierności intelektualnej, wpadania w jednokierunkowość pojęciową. Oszołomienie nawałem szybko zmieniających się informacji, gry komputerowe, rozmowy na facebooku mogą w końcu doprowadzić do mimowolnego wejścia w złudny wirtualny świat. Stąd już krótka droga do oderwania się od rzeczywistości.

Wprawdzie internet to znakomite narzędzie do znalezienia szybkiej odpowiedzi na interesujący nas temat, ale współczesny świat jest coraz bardziej skomplikowany. Właściwe włączenie się w jego przyspieszony nurt wymaga bieżącego śledzenia jego zmienności, czerpiąc wiedzę z odpowiedzialnych, rzetelnych źródeł. Kto straci kontakt i bieżącą orientację, szybko zostaje odsunięty na margines współczesnego życia, bądź - co gorzej - na obszary patologii i anihilacji wszelkich wartości.

Wróćmy jednak do początku, w którym była mowa o czerpaniu wzorców z literatury pięknej.

Oto siedem najważniejszych zalet procesu czytania wpływających na rozwój osobowości dziecka.

1. Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu.

2. Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych.

3. Czytanie stymuluje rozwój mowy i usprawnia pamięć.

4. Czytanie kształtuje wrażliwość moralną dziecka.

5. Czytanie konfrontuje dziecko z samym  sobą. 

6. Czytanie małym dzieciom  buduje szczególny rodzaj więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dzieckiem.

7 .Wspólne głośne czytanie z dzieckiem pomaga mu pokonać wiele problemów wieku dojrzewania.

Poza wynikającymi z badań zaletami czytania można dodać jeszcze dwie oczywiste prawdy:

- czytanie chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury,

- czytanie zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera.

Środowisko nauczycieli, świadome wagi czytelnictwa wśród uczniów, stara się zachęcać do czytania wszelkimi dostępnymi środkami nie tylko na lekcjach z języka polskiego, ale poprzez konkursy czytelnicze, wycieczki do bibliotek publicznych itp. Nauczyciel jednak nie zastąpi rodzica czytającego w domu dziecku od jego urodzenia, a nawet jeszcze przed jego urodzeniem (sic !). Szkoła stara się włączyć rodziców do współpracy na tym polu.