Spis treści

 

Regulamin biblioteki

Szkoły Podstawowej nr 31 w Krakowie

 

Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice.

Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres jednego miesiąca.

Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie zwrotu.

Uczeń przygotowujący się do konkursów, ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.

Książkę należy szanować jako dobro szkoły, zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić, bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

Uczniowie klas 1 – 7 mogą wypożyczać książki na okres wakacji.

Na terenie biblioteki obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

Ilość miejsc w czytelni jest ograniczona.