Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  - 1-28 marca 2018 r.

 

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe - 19 marca godz. 17.00 budynek Szkoły Podstawowej nr 31 (obowiązuje strój sportowy)

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 1376 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe - 21 marca 2018 r. godz. 15.00

 

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - do 5 kwietnia 2018 r.

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 26 kwietnia - 2018 r. godz. 12.00

 

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - 27 kwietnia do 15 maja 2018 r.

 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 16 maja 2018 r. godz. 12.00