UWAGA!

W roku szkolnym 2017/218 wykaz ulic należących do rejonu SP 31 uległ modyfikacji (m.in. ulice: Dojazdowa, Jaskółcza i Kościuszki - zostały wykreślone z wykazu).

 

WYKAZ ULIC NALEŻĄCYCH DO REJONU SP 31 (aktualny od r. szk. 2017/2018)

 • ul. Dunin Wąsowicza
 • ul. Fałata
 • ul. Filarecka
 • Al. Focha
 • ul. Ingardena
 • ul. Kadrówki
 • ul. Kałuży
 • ul. Kasztelańska
 • ul. Komorowskiego
 • Al. Krasińskiego (nr parzyste)
 • ul. Kraszewskiego
 • ul. Lelewela
 • ul. Łowiecka
 • ul. Mlaskotów
 • ul. Morawskiego (bez nr 4 i 6)
 • Pl. Na Stawach
 • ul. Oleandry
 • ul. Prusa
 • ul. Salwatorska
 • ul. Senatorska(od nr 1 do 17)
 • ul. Stachowicza
 • ul. Syrokomli
 • ul. Tatarska
 • ul. Ujejskiego
 • ul. Włóczków
 • ul. Wyczółkowskiego