W związku z rozpoczęciem naboru do przyszłorocznych (2018/2019) klas pierwszych informujemy, że do oddziału sportowego publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają poniższe kryteria.

 

1. Posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału.

3. Uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Rekrutacja rozpoczyna się 01 III 2018 i kończy 28 III 2018 r.