UWAGA!

W roku szkolnym 2017/218 wykaz ulic należących do rejonu SP 31 uległ modyfikacji (m.in. ulice: Dojazdowa, Jaskółcza i Kościuszki - zostały wykreślone z wykazu).

W związku z rozpoczęciem naboru do przyszłorocznych (2018/2019) klas pierwszych informujemy, że do oddziału sportowego publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają poniższe kryteria.

Kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów