Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7:00-17:00. Przypominamy, że wypełniając „Kartę zapisu dziecka do świetlicy”, zobowiązali się Państwo odbierać dziecko do godz. 17:00. Prosimy o dopełnianie tego obowiązku!

• Opłata za świetlicę jest dobrowolna. Zgodnie z decyzja Radą Rodziców opłata wynosi 20 zł za wrzesień i od 15 do 20 zł za każdy następny miesiąc. Dzięki tym opłatom możliwy jest zakup gier, zabawek, klocków, materiałów plastycznych, dydaktycznych i innych, a także wody do picia dla dzieci korzystających ze świetlicy.

• W przypadku jednorazowego odbioru dziecka przez osobę nieupoważnioną na stałe (nie wpisaną na Karcie) należy zgłosić ten fakt wychowawcy świetlicy i przedstawić PISEMNĄ informację. Przypominamy, że wychowawca NIE MOŻE wypuścić dziecka „na telefon”.

• Jeżeli dziecko może samodzielnie opuścić świetlicę szkolną, również musi być przedstawiona pisemna informacja.

• Jeżeli dziecko ma być odbierane przez starsze rodzeństwo, które nie ukończyło jeszcze 13. roku życia, rodzic zobowiązany jest do wypełnienia druku „Oświadczenia woli”.

• Wzory „Karty zapisu dziecka do świetlicy” oraz wzory oświadczeń dostępne niżej.