Uwaga!

Świetlica szkolna w r. szk. 2015/2016 obchodziła  jubileusz 60-lecia istnienia. W związku z tym w ciągu roku szkolnego były organizowane m.in. konkursy: plastyczne, fotograficzne i literackie.

Przez ten rok przypominano dzieciom świetlicowym o tradycji, jej znaczeniu w funkcjonowaniu szkolnej społeczności, korzyściach płynących z prowadzonych zajęć i konkursów, o trwałości więzi, jakie rodzą się w czasie wspólnych zabaw i wspólnym przebywaniu z sobą.

Przez 60 lat, mimo zmieniającego się personelu, trendów wychowawczych i programów, świetlica wypracowała określony system pracy, który modyfikowany w miarę upływu czasu i realiów funkcjonował i funkcjonuje tak, że dzieci się tu nie nudzą, poszerzają swoją wiedzę ogólną, a w szczególności nabywają szereg nowych technik plastycznych. i poznawczych.