JADŁOSPIS: od do


Koszt obiadów w czerwcu 2018 wynosi: 14 obiadów  x 8,50 złotych = 119 zł

Wpłat można dokonać w stołówce szkolnej lub przelewem na konto: ANGA ANNA GŁUCHACZKA

Alior Bank : 79 2490 0005 0000 4500 1432 0327

UWAGA!  Niewykorzystane obiady będą odliczane tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym (wycieczki, obozy i wyjazdy jednodniowe zgłaszają Nauczyciele). Nie zgłoszone nieobecności na obiedzie nie będą odliczane.