Na tej stronie podajemy   podstawowe zasady funkcjonowania stołówki szkolnej.

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019:

*Cena jednego obiadu wzrasta o 50 gr. i wynosi 9.-zł.
 
* Zgłaszanie dzieci na obiady, tzn. wypełnianie karty zapisu na obiady oraz zgłoszeniu dziecka na obiady w miesiącu wrześniu drogą mailową lub telefoniczną dotyczy wszystkich! - nawet dzieci korzystających już wcześniej ze stołówki szkolnej.
 
* Wydawanie obiadów od godziny 11.20 do godziny 14.20.
 
*Odliczenia obiadów następuje tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności. W sytuacjach nagłych - najpóźniej do godz. 8.00 rano tego samego dnia (osobiście lub telefonicznie), co pozwoli na odliczenie nie zjedzonego obiadu.
 
*Rezygnacja z obiadów powinna być zgłoszona w stołówce co najmniej 3 dni przed datą rezygnacji osobiście lub e-mailem.
 
*Nieuiszczanie terminowych wpłat za obiady skutkować będzie natychmiastowym brakiem możliwości korzystania dziecka ze stołówki szkolnej.
 
•••

•Tygodniowy jadłospis można znaleźć w zakładce Jadłospis.

• Wpłaty - należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca:

- osobiście - w stołówce szkolnej w godz. 7.00 - 10.00,

- przelewem - na konto: ANGA ANNA GŁUCHACZKA Alior Bank Oddział Kraków 79 2490 0005 0000 4500 1432 0327. Na przelewie należy dokonać adnotacji: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc którego dotyczy wpłata.

• Kontakt telefoniczny: 783 062 098.

• Kontakt e-mailowy :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Przy zapisie należy wypełnić "Kartę zgłoszenia ucznia na obiady w Szkole Podstawowej nr 31 w Krakowie" - tutaj do pobrania.

 •••

• Sposób zgłaszania nieobecności dziecka:

- Najpóźniej do godz. 8.00 rano tego samego dnia (osobiście lub telefonicznie), co pozwoli na odliczenie nie zjedzonego obiadu.

- Nieobecność wynikającą z wycieczek zbiorowych, wyjazdów lub innych przyczyn organizacyjnych - zgłasza nauczyciel.

• Sposób rozliczenia miesięcznego z tytułu nieobecności:

- Jeśli nieobecność ma miejsce od pierwszego dnia nowego miesiąca – przy dokonywaniu opłaty miesięcznej, kwota zostaje odpowiednio pomniejszona.

- Jeśli nieobecność występuje w trakcie miesiąca, za który już została dokonana pełna wpłata – niezjedzone obiady zostają odliczone w następnym miesiącu.

W obu opisanych przypadkach odliczenie następuje po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka.

W przypadku wątpliwości i niejasności prosimy o kontakt e-mailowy:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

•••

(aktualizacja: 22.O8.2018 r.)

Z dniem 03.09.2018 zmienia się koszt jednego obiadu z 8.50 zł na 9.00 zł.

 

(aktualizacja: 15.02.2017  r.)

Z uwagi na coraz powszechniejsze niestosowanie terminu zgłaszania nieobecności ucznia, stołówka zmuszona jest wprowadzić od dnia 1 marca 2017 r. bezwzględne, obustronne przestrzeganie regulaminu. Niewykorzystane obiady będą odliczane tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym przez rodzica/opiekuna dziecka  (wycieczki, obozy i wyjazdy jednodniowe zgłaszają Nauczyciele). Nieobecność na obiedzie nie zgłoszona w tej formie nie będzie odliczana.

•••

Mamy też jedno życzenie: aby uległy zmianie niedobre nawyki niektórych rodziców wnoszenia opłat poza terminem (po 10-tym dniu każdego miesiąca). Równocześnie mamy prośbę o przestrzeganie zasady odwoływania obiadów, zwłaszcza przy dłuższej  nieobecności dziecka - uchroni to stołówkę przed niepotrzebnie ugotowanym posiłkiem.

Przepraszamy za tę uwagę wszystkich tych, którzy dotąd przestrzegali regularnych wpłat , dziękując im równocześnie za solidność i zrozumienie.