Na tej stronie podajemy   podstawowe zasady funkcjonowania stołówki szkolnej.

Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018:

• Koszt jednego obiadu nie uległ zmianie. Wynosi 8,50 zł.

• Koszt obiadów w czerwcu 2018 wynosi: 14 obiadów  x 8,50 złotych = 119 zł

• Stołówka szkolna (będąca w ajencji) od 1 IX 2015 r. zatrudniła technologa żywienia w celu zagwarantowania dzieciom nałożonych przez MEN norm żywieniowych.

• Posiłki wydawane są w godzinach od 11.20 do 14.40.

•Tygodniowy jadłospis można znaleźć w zakładce Jadłospis

♦♦♦

• Wpłaty - należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca:

- osobiście - w stołówce szkolnej w godz. 7.00 - 10.00,

- przelewem - na konto: ANGA ANNA GŁUCHACZKA Alior Bank Oddział Kraków 79 2490 0005 0000 4500 1432 0327. Na przelewie należy dokonać adnotacji: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc którego dotyczy wpłata.

• Kontakt telefoniczny: 783 062 098.

• Kontakt e-mailowy :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Przy zapisie należy wypełnić "Kartę zgłoszenia ucznia na obiady w Szkole Podstawowej nr 31 w Krakowie" - tutaj do pobrania.

 

♦♦♦

• Sposób zgłaszania nieobecności dziecka:

- Najpóźniej do godz. 8.00 rano tego samego dnia (osobiście lub telefonicznie), co pozwoli na odliczenie nie zjedzonego obiadu.

- Nieobecność wynikającą z wycieczek zbiorowych, wyjazdów lub innych przyczyn organizacyjnych - zgłasza nauczyciel.

• Sposób rozliczenia miesięcznego z tytułu nieobecności:

- Jeśli nieobecność ma miejsce od pierwszego dnia nowego miesiąca – przy dokonywaniu opłaty miesięcznej, kwota zostaje odpowiednio pomniejszona.

- Jeśli nieobecność występuje w trakcie miesiąca, za który już została dokonana pełna wpłata – niezjedzone obiady zostają odliczone w następnym miesiącu.

W obu opisanych przypadkach odliczenie następuje po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka.

W przypadku wątpliwości i niejasności prosimy o kontakt e-mailowy:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

♦♦♦

(aktualizacja: 15.02.2017  r.)

Z uwagi na coraz powszechniejsze niestosowanie terminu zgłaszania nieobecności ucznia, stołówka zmuszona jest wprowadzić od dnia 1 marca 2017 r. bezwzględne, obustronne przestrzeganie regulaminu. Niewykorzystane obiady będą odliczane tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym przez rodzica/opiekuna dziecka  (wycieczki, obozy i wyjazdy jednodniowe zgłaszają Nauczyciele). Nieobecność na obiedzie nie zgłoszona w tej formie nie będzie odliczana.

♦♦♦

Mamy też jedno życzenie: aby uległy zmianie niedobre nawyki niektórych rodziców wnoszenia opłat poza terminem (po 10-tym dniu każdego miesiąca). Równocześnie mamy prośbę o przestrzeganie zasady odwoływania obiadów, zwłaszcza przy dłuższej  nieobecności dziecka - uchroni to stołówkę przed niepotrzebnie ugotowanym posiłkiem.

Przepraszamy za tę uwagę wszystkich tych, którzy dotąd przestrzegali regularnych wpłat , dziękując im równocześnie za solidność i zrozumienie.