Na tej stronie podajemy   podstawowe zasady funkcjonowania stołówki szkolnej.